Књижевни конкурс – „Сопот – мој завичај“

Веће градске општине Сопот у сарадњи са библиотеком ,,Милован Видаковић“ из Сопота расписало је књижевни конкурс за најбоља остварења у области поезије и кратке прозе.

Тема конкурса: Сопот мој завичај

Услови конкурса: Један аутор доставља највише једну песму или један прозни текст. На конкурсу могу учествовати сви заинтересовани грађани. Радови се достављају у три примерка, под шифром, с тим што се решење шифре (име и презиме аутора, адреса или школа, број телефона) доставља у посебној коверти уз рад. На коверти обавезно навести за коју област се конкурише-поезија или проза; учесници до 15 година или одрасли аутори. Жири чине сопотски писци и представници библиотеке.

Радове доставити до 1. децембра 2017. године, на адресу: Библиотека ,,Милован Видаковић“, ул. Космајски трг 7, 11450 Сопот.

Резултати конкурса биће објављени и награде додељене до краја децембра 2017. године.