Избори за одборнике Скупштине града Београда

Поводом одржавања избора за одборнике Скупштине града Београда расписаних за 16. март 2014. године,

до закључења бирачког списка, односно до 28. фебруара  2014. године у 24,00 часа, грађани се могу обратити Управи  градске општине Сопот  за УВИД У БИРАЧКИ СПИСАК ЗА ГРАД БЕОГРАД, ради провере да ли су уписани у бирачки списак који се води за територију општине  Сопот  и да ли су уписани подаци тачни (члан 14. Закона о јединственом бирачком списку и тачка 10. Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку).

Такође, до закључења бирачког списка,  односно до 28. фебруара 2014. године у 24,00 часа, грађани могу од Управе градске општине Сопот захтевати доношење решења на којима се заснивају  промене у бирачком списку (члан 14. Закона о јединственом бирачком списку). Од проглашења изборне листе подношење захтева за промену у бирачком списку има и подносилац те изборне листе или лице које он овласти и то на исти начин и по истом поступку по коме то право имају и грађани ( тачка 5. Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку).

Од закључења бирачког списка, односно од 28. фебруара 2014. године у 24,00 часа, све до 72 часа пре избора, односно 12. марта 2014. године у 24,00 часа, Министарство правде и државне управе доноси решења на којима се заснивају промене у бирачком списку (члан 10. Закона о јединственом бирачком списку). 

До 22. фебруара 2014. године у 24,00 часа, односно 5 дана пре закључења бирачког списка, грађани могу поднети захтев да се у БИРАЧКИ СПИСАК УПИШЕ ПОДАТАК ДА ЋЕ БИРАЧ НА ПРЕДСТОЈЕЋИМ ИЗБОРИМА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ ГЛАСАТИ ПРЕМА МЕСТУ БОРАВИШТА У ЗЕМЉИ, ОДНОСНО ПРЕМА ИЗАБРАНОМ МЕСТУ ГЛАСАЊА (члан 15. Закона о јединственом бирачком списку и тачка 8. Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку).

До 22. фебруара 2014. године у 24,00 часа, односно 5 дана пре закључења бирачког списка, бирачи који имају боравиште у иностранству преко дипломатско-конзуларног представништва Републике Србије могу поднети захтев да се у јединствени бирачки списак упише податак ДА ЋЕ НА ПРЕДСТОЈЕЋИМ ИЗБОРИМА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ ГЛАСАТИ У ИНОСТРАНСТВУ, као и да бирачи који имају боравиште у иностранству МОГУ ПРЕКО ДИПЛОМАТСКО-КОНЗУЛАРНОГ ПРЕДСТАВНИШТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПОДНЕТИ ОПШТИНСКОЈ, ОДНОСНО ГРАДСКОЈ УПРАВИ ПО МЕСТУ ЊИХОВОГ ПРЕБИВАЛИШТА У ЗЕМЉИ ЗАХТЕВ ЗА ДАВАЊЕ ОБАВЕШТЕЊА О ПОДАЦИМА КОЈИ СУ О ЊИМА УПИСАНИ У ЈЕДИНСТВЕНИ БИРАЧКИ СПИСАК (члан 16. Закона о јединственом бирачком списку и тачка 8. Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку)

Проверу о упису у бирачки списак можете извршити на адреси  http://www.drzavnauprava.gov.rs/electoralroll.php

НАЧЕЛНИК УПРАВЕ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СОПОТ