Избори 2018 – обавештење грађанима

ПОВОДОМ ОДРЖАВАЊА ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА РАСПИСАНИХ ЗА 4. МАРТ 2018. ГОДИНЕ
Обавештавају се грађани који имају бирачко право, да се до закључења бирачког списка односно до 16.02.2018. године у 24,00 часа, могу обратити Управи градске општине Сопот ради провере да ли су уписани у бирачки списак који се води за територију општине Сопот и да ли су уписани подаци тачни.

Од закључења бирачког списка односно од 17.02.2018. године па до 28.02.2018. године у 24 часа, односно до 72 часа пре дана одржавања избора, бираче у бирачки списак уписује Министарство државне управе и локалне самоуправе.

Oд проглашења изборне листе право на увид и на подношење захтева за измену бирачког списка има и подносилац изборне листе, по истом поступку по коме то право имају и грађани. Уз захтев се прилажу потребни докази.

Увид, упис, брисање, исправка и допуна бирачког списка вршиће се у згради градске општине Сопот, Космајски трг 5 на првом спрату канцеларија број 40, у времену од 7,00 до 20,00 часова сваког радног дана и суботом и недељом од 10,00 до 14,00 часова.

Увид у бирачки списак грађани могу извршити и електронским путем на интернет страници градске општине Сопот www.sopot.org.rs и Министарства државне управе и локалне смоуправе https://birackispisak.mduls.gov.rs/javniportal, уношењем податка о јединственом матичном броју грађана.

УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СОПОТ
Број: 208-51/2018-III од 18.01.2018. године
НАЧЕЛНИК УПРАВЕ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СОПОТ
Снежана Стојановић-Кандић