Централа          011/ 8251 211

Кабинет председника општине          011/ 8251 155