Матић (Марко) Никола 465-31/2021

Управа градске општине Сопот – Одељење за имовинско – правне и нормативно правне послове – Одсек за имовинско – правне послове, на основу чл. 67. ст. 4. и  чл. 78. Закона о општем управном поступку („Службени гласник Републике Србије“ број 18/2016), дана 27.05.2021. године, објављује решење о експропријацији земљишта у КО Поповић број 465-31/2021 од 26.03.2021. године, јер достављање решења Матић (Марко) Николи, на други начин није било могуће.

Prilozi