Станошевић – Јеремић Љиљана 465-15/2021

Управа градске општине Сопот – Одељење за имовинско – правне и нормативно правне послове – Одсек за имовинско – правне послове, на основу чл. 67. ст. 4. и  чл. 78. Закона о општем управном поступку („Службени гласник Републике Србије“ број 18/2016), дана 26.05.2021. године, објављује решење о експропријацији земљишта у КО Поповић број 465-15/2021 од 09.03.2021. године, јер достављање решења Станошевић – Јеремић Љиљани, на други начин није било могуће.

 

Prilozi