Одсек за општу управу и заједничке послове

ОПИС ПОСЛА ОДСЕКА

У оквиру одсека за општу управу и заједничке послове обављају се послови организације рада месних канцеларија, вођење персоналне евиденције и други стручни послови у вези радних односа, као и организација рада писарнице. У оквиру одсека обављају се послови вођења и ажурирања бирачког списка као и посебног бирачког списка за националне мањине.

ШЕФ ОДСЕКА
Славица Стојановић

Спрат 1, Соба 40

Радно време

РАДНО ВРЕМЕ
7:00 - 15:00

ПАУЗА
9:30 - 10:00