Aсфалтирње улице Милоја Сарића у Месној заједници Неменикуће

У току је извођење радова на асфалтирању улице Милоја Сарића у месној заједници Неменикуће, које изводи Предузеће за изградњу путева „Шумадија пут“.
Укупна дужина пута обухваћена овим радовима је 1600 м, а ширина износи 3м.