Aсфалтирање улица кнеза Вићентија Петровића и Степе Степановића у Сечи

У току је извођење радова на асфалтирању улице кнеза Вићентија Петровића и дела улице Степе Степановића у Сечи које изводи Предузеће за изградњу путева „Шумадија пут“. 

Укупна дужина пута обухваћена овим радовима је око 650м.