Асфалтирање Пута за Караулу у Малом Пожаревцу

У току је извођење радова на асфалтирању Пута за Караулу у Малом Пожаревцу, које изводи Јавно комунално предузеће „Београд пут“.

Укупна дужина пута обухваћена овим радовима је 850м, а ширина износи 5м.