Телефон: 011 825 11 55

  • slider 01
  • slider 02

Председник Градске општине Сопот Живорад Милосављевић одржао је 11. фебруара зборове грађана у месним заједницама Стојник и Дучина.

У првом делу зборова је представљено шта је до сада урађено у овим месним заједницама и планирани програм предстојећих активности, а у другом делу су грађани постављали питања, давали предлоге и истицали евентуалне проблеме.

План предстојећих зборова је следећи:

у понедељак,   12. фебруара у 18 часова Губеревац, а у 19.30 часова Бабе,
у уторак,           13. фебруара у 18 часова Мала Иванча, а у 19.30 часова Мали Пожаревац,
у среду,             14. фебруара у 18 часова Поповић, а у 19.30 часова Ђуринци,
у четвртак,        15. фебруара у 18 часоваНеменикуће, а у 19.30 часова Сопот,
у петак,              16. фебруара у 18 часова Парцани, а у 19.30 часова Раља,
у суботу,            17. фебруара у 18 часова Дрлупа, а у 19.30 часова Рогача.

Stojnik 1 Stojnik 2 Stojnik 3 Ducina 1 Ducina 2 Ducina 3

Председник Градске општине Сопот Живорад Милосављевић одржао је 10. фебруара зборове грађана у месним заједницама Слатина и Сибница.

У првом делу зборова је представљено шта је до сада урађено у овим месним заједницама и планирани програм предстојећих активности, а у другом делу су грађани постављали питања, давали предлоге и истицали евентуалне проблеме.

Закључак зборова је био да се доста тога изградило, да се и сада гради, као и да је још доста тога у плану и да вертикална повезаност власти у Републици, Граду Београду и Градској општини Сопот даје одличне резултате, па је очување исте у најбољем интересу грађана општине Сопот .

На основу Одлуке о обустави обавезе служења војног рока („Службени гласник РС“, број 95/10), члана 135. ст. 4. и 5. Закона о војној, радној и материјалној обавези („Службени гласник РС“, бр. 88/09 и 95/10) и члана 3. Уредбе о начину и поступку добровољног служења војног рока („Службени гласник РС“, број 7/11), Министарство одбране објављује

Ј А В Н И   ОГЛАС

за пријаву кандидата за добровољно служење војног рока са оружјем
и кандидата за слушаоце курса за резервне официре Војске Србије

1. Право пријављивања кандидата на добровољно служење војног рока са оружјем и кандидата за слошаоце курса за резервне официре

Након чишћења корења исечених старих стабала почели су радови на сађењу нових стабала у дворишту ОШ "Јелица Миловановић". Ово је нова фаза уређења школског дворишта коју финансира Градска општина Сопот. Након изградње заштитних ограда, прилазне стазе, чесме, мењања крова основне школе, обнове расвете, изградње парка за вежбање, план је да се заврши изградња паркинга код сале, затим да се уреди и популарна "Шумица" са новим стаблима, одговарајућом трим стазом и расветом. У плану је да се засаде 10 кедрова, 5 сребрних јела, 2 црвена храста и 12 платана. Такође оно што предстоји у наредном периоду је и изградња паркинга са горње стране у склопу улице Др. Данила Ојданића Даче како би родитељи на безбедан начин довозили и сачекивали своје ђаке.

Sumica 1 Sumica 2 Sumica 3 Sumica 4

У току је изградња тротоара на путу Сопот - Неменикуће (до Живановић краја). Предметни тротоар ће бити изграђен у дужини од 1040 метара. Радове изводи предузеће Шумадија пут д.о.о.

Trotoar 1 Trotoar 2 Trotoar 3 Trotoar 4