Телефон: 011 825 11 55

  • slider 01
  • slider 02

Градска општина Сопот је привела крају радове на реконструкцији мале и велике сале у Дому месне заједнице у Малом Пожаревцу. Обе вишенаменске сале, су комплетно обновљене, урађени су подови, окречени зидови, урађена је хидро и термо изолација, расвета и уграђен је систем грејања на гас. Ово је само део предвиђених радова с обзиром да су до сада већ адаптиране просторије амбуланте, поште и вртића. Планиран је даљи наставак радова за уређење простора око Дома. 

Ресурс Центар за београдски и јужнобанатски округ- Омладински Савез Србије уз финансијску подршку Министарства омладине и спорта, у оквиру Програма- „Млади су Закон“, расписао је

Конкурс за финансирање Омладинских волонтерских пројеката у циљу подстицања активизма и волонтирања младих.

Право учешћа, имају омладинске организације и неформалне омладинске групе. Рок за подношење попуњеног обрасца за писање предлога пројекта је до 15. јануара 2017. године.

Конкурсну документацију можете преузети овде.

Градска општина Сопот, у сарадњи са библиотеком „Милован Видаковић“ из Сопота расписује IV књижевни конкурс за најбоља остварења у области поезије и кратке прозе. Тема конкурса: КОСМАЈ - МОЈ ЗАВИЧАЈ. Услови конкурса: Један аутор доставља највише једну песму или један прозни текст. На конкурсу могу учествовати сви заинтересовани грађани.

Радови се достављају у три примерка, под шифром, с тим што се решење шифре (име и презиме аутора, адреса или школа, број телефона) доставља у посебној коверти уз рад. На коверти обавезно навести за коју област се конкурише - поезија или проза, учесници до 18/19 година или одрасли аутори. Радови се достављају до 30.новембра 2016.године, на адресу: Библиотека „Милован Видаковић“, ул.Космајски трг 7, 11450 Сопот.

Жири чине сопотски писци и представници библиотеке. Донатор књижевног конкурса је Градска општина Сопот. Резултати конкурса биће објављени и награде додељене до краја децембра 2016.године.