Телефон: 011 825 11 55

  • slider 01
  • slider 02

Јавне набавке

- Јавна набавка мале вредности добара путничко комби возило број 404-2-1/2018 - Позив и конкурсна документација
- Јавна набавка велике вредности завршних грађевинско-занатских радова број 404-1-2/2018 - Позив и конкурсна документација
- Јавна набавка велике вредности завршних грађевинско-занатских радова број 404-1-2/2018 - Измена конкурсне документације
- Јавна набавка мале вредности добара електрична енергија број 404-1-1/2018 - Позив и конкурсна документација
- Јавна набавка мале вредности добара комби возило број 404-2-8/2017 - Позив и конкурсна документација
- Јавна набавка мале вредности добара ПВЦ столарија са уградњом број 404-2-7/2017 - Позив и конкурсна документација
- Јавна набавка мале вредности радова радови на ископу рова за полагање водоводних цеви број 404-2-6/2017 - Позив и конкурсна документација 
- Јавна набавка мале вредности добара нафтних деривата број 404-2-5/2017 - Позив и конкурсна документација
- Јавна набавка мале вредности добара половно вишенаменско возило број 404-2-4/2017 - Позив и конкурсна документација
- Јавна набавке велике вредности радова на асфалтирању број 404-1-7/17 - Позив и конкурсна документација
- Јавна набавке велике вредности превоз камена број 404-1-6/17 - Позив и конкурсна документација
- Јавна набавке велике вредности камен за санацију путева број 404-1-5/17 - Позив и конкурсна документација
- Јавна набавка мале вредности ископ рова за полагање цеви број 404-2-3/17  - Позив и конкурсна документација.
- Одлука о измени уговора о јавној набавци - ископ рова за полагање цеви.
- Одлука о измени оквирног споразума о јавној набавци добара - превоз камена.
- Одлука о измени оквирног споразума о јавној набавци добара - камен за санацију путева
- Јавна набавка велике вредности електричне енергије, број: 404-1-2/17. Позив и конкурсна документација.
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Јавна набавка мале вредности грађевинског материјала. Позив и Конкурсна документација.
1.1. Јавна набавка мале вредности грађевинског материјала. Измена конкурсне документације.
1.2. Јавна набавка мале вредности грађевинског материјала. Одговор на постављено питање.
1.3. Јавна набавка мале вредности грађевинског материјала. Обавештење о закљученом Уговору.
2. Јавна набавка мале вредности ротационе лампе са носачем ротације. Позив и конкурсна документација.
2.1. Јавна набавка мале вредности ротационе лампе са носачем ротације. Одговор на постављено питање.
2.2. Одлука о обустави поступка јавне набавке мале вредности ротационе лампе са носачем ротације.
2.3. Обавештење о обустави поступка јавне набавке мале вредности ротационе лампе са носачем ротације.
3. Јавна набавка мале вредности добара нафтних деривата број: 404-2-1/2016. Позив и Конкурсна документација.
3.1. Јавна набавка мале вредности добара нафтних деривата број: 404-2-1/2016. Обавештење-поништење.
4. Јавна набавка мале вредности добара нафтних деривата број: 404-2-2/2016. Позив и Конкурсна документација - 18.02.2016.
4.1. Јавна набавка мале вредности добара нафтних деривата број: 404-2-2/2016.  Одговор на постављено питање. - 22.02.2016.
4.2.  Јавна набавка мале вредности добара нафтних деривата број: 404-2-2/2016. Одлука  - 29.02.2016.
        4.3.  Јавна набавка мале вредности добара нафтних деривата број: 404-2-2/2016. Обавештење о закљученом уговору - 18.03.2016.