Служба за друштвене делатноси

ОПИС ПОСЛА СЛУЖБЕ
Води се управни поступак и доносе решења о признавању својства РВИ, МВИ, права на породичну инвалиднину, цивилну инвалиднину, права на месечно новчана примања и сва остала права у складу са законском регулативом. У Служби се води посебна евиденција и врши исплата предвиђена у складу са законом.

Служба обавља и послове везане за статус избеглица и расељених лица у складу са законом и инструкцијама Комесаријата за избеглице и Владе Републике Србије.

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Пружање информација о раду удружења ратних и мирнодопских војних инвалида.

Спрат I, Соба 30

Радно време

РАДНО ВРЕМЕ
7:00 - 15:00

ПАУЗА
9:30 - 10:00