Писарница

ОПИС ПОСЛА ПИСАРНИЦЕ
Пријем и завођење поднесака, овера преписа, потписа и рукописа, архивирање и чување предмета, пријем и експедиција поште, послови телефонске централе.

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Проверу својих података о упису у Бирачки списак можете проверити на линку – Бирачки списак
Списак потребних докумената за уверење о просечним приходима чланова породице за ученике и студенте можете преузети овде

Соба 14

Радно време

РАДНО ВРЕМЕ
7:00 - 15:00

ПАУЗА
9:30 - 10:00