Одсек за привреду, пољопривреду,туризам и заштиту животне средине

ОПИС ПОСЛА ОДСЕКА
Послови из области приватног предузетништва и мале привреде, пољопривреде и заштите животне средине, праћење стања и предузимање мера за заштиту и унапређење животне средине, спровођење мера заштите, коришћења и уређења пољопривредног земљишта, старање о развоју туризма, угоститељства, занатства и трговине, планирање, припрема и извршење буџета општине, послови из области друштвене делатности који нису у надлежности града и др.

Спрат I, Соба 29

Радно време

РАДНО ВРЕМЕ
7:00 - 15:00

ПАУЗА
9:30 - 10:00