Јавно предузеће Дирекција за изградњу општине Сопот

Јавно предузеће Дирекција за изградњу општине Сопот д.о.о. , основана је Одлуком Скупштине општине Сопот, број : 20-5/96-IV од 29.04.1996 године. Дирекција је основана ради обављања послова које јој повери оснивач, тј. Скупштина градске општине Сопот.

Програмом пословања предузећа који се усваја од стране Оснивача, прецизирају се активности и задаци које Јавно предузеће Дирекција за изградњу општине Сопот д.о.о. у овиру своје делатности, као и у складу са својим надлежностима обавља у текућој години. Програмом пословања предузећа планирана су следеће активности и задаци:

1. Изградња, одржавање, управљање и коришћење сеоских, пољских и других некатегорисаних путева
2. Изградња гасоводне мреже
3. Реконструкција и одржавање водоводне мреже
4. Реконструкција и одржавање канализационе мреже
5. Реконструкција, изградња и одржавање јавне расвете
6. Обезбеђивање услова за обављање и развој комуналне делатности
7. Извођење радова на објектима од општег интереса за грађане.

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЈЕ
Јовановић Небојша

Спрат I Соба 27,31 Локал 108,113

Радно време

РАДНО ВРЕМЕ
7:00 - 15:00
ПАУЗА
9:30 - 10:00