Јавно комунално предузеће „Пијаце Ропочево“

Предузеће је почело са радом 30.06.1954. године, као ТП Ропочево и току свог економског постојања као привредни субјект се више пута трансформисало у складу са укупним макроекономским кретањима на тржишту.

Од 01.08.2006. године фирма се припаја Јавном Комуналном Предузећу „Пијаце Ропочево“-Сопот. У саставу предузећа које се бави претежно трговином на мало у сопственим објектима који се сви налазе на територији општине Сопот. Од већих објеката издваја се Робна кућа која се налази у самом Сопоту, „драгстор“-такође у Сопоту док се осталих 15 продавница налазе у претежно свим месним заједницама наше општине.

У економски веома тешким временима, предузеће успева да врши своју основну делатност, обезбеђује асортимански и количински константност набавке разних врста роба потребних нашим потрошачима.

Кнеза Милоша 26 11450 Сопот