Апотеке у Сопоту

Апотекарска установа ,,Београд„, ул. Јелице Миловановић 12. (у Дому здравља)

У Сопоту обављају апотекарску делатност и две приватне апотеке: “Лековита” у ул. Кнеза Милоша 40. и “Дуда Дент” у ул. Кнеза Милоша 52.